Sangat mudah menjadikan perempuan hanya untuk seorang lelaki, tetapi tidak mudah menjadikan seorang lelaki hanya untuk seorang perempuan.

M. Quraish Shihab

(via kurniawangunadi)

[illustration] 13.04.2014/Besok senin UN B.Indo + Geografi
/personal work/Adobe Illustrator

[illustration] 13.04.2014/Besok senin UN B.Indo + Geografi

/personal work/Adobe Illustrator

karena manusia itu tidak abadi (2014)

karena manusia itu tidak abadi (2014)

new ava for grow to glow! 

new ava for grow to glow! 

me + 2 bestie’s shop new logo

me + 2 bestie’s shop new logo

ArtFilm_EXODEUX

INDONESIA-KU

INDONESIA-KU

10,000 IDR/piece